Είστε εδώ

Μαστροδημήτρης Παναγιώτης Δ., «Σύντομη αναφορά στο έργο του Κώστα Τσιρόπουλου», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1212-1215