Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Η λογοτεχνική φυσιογνωμία του Κώστα Ε. Τσιρόπουλου», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1207-1211