Είστε εδώ

Τέτσης Παναγιώτης, «Κώστας Ε. Τσιρόπουλος», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1205-1206