Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Κώστας Ε. Τσιρόπουλος», Πάροδος, τχ. 12 (Ιανουάριος 2007), σ. 1202