Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Ευκλής Ερατίδης, Ολυμπιονίκης, γιος κι εγγονός Ολυμπιονικών», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 849-851