Είστε εδώ

Παπαδάτου Βικτωρία, «Έκφραση αγάπης», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 846-847