Είστε εδώ

Βάσσης Κωνσταντίνος, «Η παράξενη συμπεριφορά των κατοικιδίων», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 813-818