Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το χάρτινο φιλί», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 812