Είστε εδώ

Δρούζα Ελένη, «Πλασμένη από νερά», Πάροδος, τχ. 9 (Ιούνιος 2006), σ. 773