Είστε εδώ

Τασιόπουλος Βαγγέλης, «Ο Θέμης Τασούλης και η ηδυπάθεια του σύμπαντος», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 744-745