Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Τα τελευταία ονόματα», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 743