Είστε εδώ

Μότσιος Γιάννης, «Κινούν να βάλουν τους νεκρούς να κοιμηθούνε (διαβάζοντας Θέμη Τασούλη. - Οι μητέρες)», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 733-740