Είστε εδώ

Λαλιώτης Βασίλης, «Ο ευγενής λυρισμός του Θέμη Τασούλη», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 724-726