Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Η ποίηση-πεταλούδα του Θέμη Τασούλη», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 723-724