Είστε εδώ

Κοσμόπουλος Δημήτρης, «Ουράνιο φυτό στο χώμα του θανάτου», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 718-720