Είστε εδώ

Κεφάλας Ηλίας, «Θέμης Τασούλης: επαναπροβολή και επανεκτίμηση εννέα συλλογών», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 714-718