Είστε εδώ

Καριζώνη Κατερίνα, «Θέμης Τασούλης, Ποιήματα 1965-2004, Επιλογή», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 710-712