Είστε εδώ

Ηλιοπούλου-Ζαχαροπούλου Ελένη, «Θέμης Τασούλης: ο ποιητής των φωτεινών έλξεων και των μουσικών ροπών», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 700-706