Είστε εδώ

Γραμματικού Μαρία, «Πορτρἐτο φίλου σε δειλινό μαβί», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 699-700