Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Μικρό και άτεχνο σημείωμα για ένα πυκνό ποίημα», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 692-694