Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο ποιητής στο Παρίσι (1976)», Πάροδος, τχ. 8 (Φεβρουάριος 2006), σ. 691