Είστε εδώ

Deeley Richard, «Εμείς οι επιζώντες (Για όσους γεννήθηκαν ώς το 1940)», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1114