Είστε εδώ

Jaccottet Philippe, «Ο χειμώνας», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1112