Είστε εδώ

Κουγιουμτζή Μαρία, «Πες ναι», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1091-1094