Είστε εδώ

Robayna Andrés Sánchez, «Μια σκιά», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1073-1074