Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Ε.Χ. Γονατάς», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1055-1056