Είστε εδώ

Σκοπελίτης Στέλιος, «[Φωτογραφία του Ε.Χ. Γονατά]», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1055