Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το βιβλίο. Κώστα Ριζάκη: Ο κυρίως ναός, εκδόσεις Πάροδος, Μάιος 2006», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1044-1045