Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Το βιβλίο. Με τον τρόπο του Γιώργου Μαρκόπουλου. Γιώργου Μαρκόπουλου: Ιστορικό κέντρο, Εκδόσεις Καστανιώτη», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1027-1028