Είστε εδώ

Αργυρόπουλος Παναγιώτης, «3 χάι-κου», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1024