Είστε εδώ

Χελμός Κώστας, «Μνήμη», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1023