Είστε εδώ

Προδρόμου Κωνσταντίνος Π., «Το ραδιόφωνο», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 1001-1004