Είστε εδώ

Παπαδάτου Βικτωρία, «Εξομολόγηση ΙΙ», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 997-998