Είστε εδώ

Agha Wazir, «Ο ήχος», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 986-988