Είστε εδώ

Khoury-Ghata Vénus, «[Η επιφάνεια ενός φθινοπώρου]», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 978