Είστε εδώ

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Νικόλαος ο Ποριώτης και η τραγωδία του Ροδόπη», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 973-977