Είστε εδώ

Αργυροπούλου Γιώτα, «Μια βραδιά ποίησης», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 971-972