Είστε εδώ

Κουτροκόη Άννυ, «Aiuto!», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 967-968