Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Ντενί ντε Ρουζεμόν. Ο πατέρας της ενωμένης πνευματικής Ευρώπης», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 948-951