Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Νυχτερινό», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 941-942