Είστε εδώ

Λουκίδου Ευτυχία-Αλεξάνδρα, «Μια εκκρεμότητα», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 939