Είστε εδώ

Ιωαννίδης Βασίλης, «[Δεν έχει τόπο]», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 938