Είστε εδώ

Λάγκε Έρση, «Η πρώτη εσπέρα», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 934-935