Είστε εδώ

Καρπαθιωτάκη Χρυσή, «Καθ’ οδόν», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 920-921