Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «Hsi-Kang», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 916