Είστε εδώ

Tsung Yuan Liu, «Το ελάφι», Πάροδος, τχ. 10 (Αύγουστος 2006), σ. 919