Είστε εδώ

Καραβούζης Σαράντης,Φίλη Χριστίνα Π., «Συνομιλία της Χριστίνας Π. Φίλη με τον γνωστό ζωγράφο Σαράντη Καραβούζη», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 685-688