Είστε εδώ

Κωνσταντίνου Ηρ., «Ανδρέα Α. Καρακίτσιου: Σύγχρονη παιδική ποίηση», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 682-683