Είστε εδώ

Κουτροκόη Άννυ, «Ομφάλιος λώρος», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 626-628