Είστε εδώ

Λάγκε Έρση, «Βροχιές», Πάροδος, τχ. 7 (Δεκέμβριος 2005), σ. 620